θέμα

θέμα
το, -ατος
1. ζήτημα, πρόβλημα: Το θέμα εξετάστηκε από όλες τις πλευρές. – Αυτά που λες είναι εκτός θέματος.
2. υπόθεση κάποιου έργου, μύθος: Δεν κατάλαβε ποιο ήταν το θέμα αυτού του έργου.
3. το μέρος της λέξης που απομένει αν αφαιρέσουμε την κατάληξη: Στη λέξη ριζώνω, το αρχικό θέμα είναι ριζ- και η παραγωγική κατάληξη -ώνω.
4. μοτίβο: Μουσικό θέμα.
5. μεγάλη διοικητική περιφέρεια του βυζαντινού κράτους: Το θέμα της Μ. Ασίας.
6. αρχαίο κείμενο: Τους έδωσε δύσκολο θέμα στις εξετάσεις.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • θέμα — that which is placed neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θέμα — I Το μέρος της λέξης που απομένει μετά την αφαίρεση της κατάληξής της. Είναι αμετάβλητο κατά την κλίση και φορέας της βασικής έννοιας της λέξης. Έτσι, στις λέξεις ουρανός, ταχύτητα, τρέχω, εκείνος, τα θ. είναι αντίστοιχα ουραν , ταχυτητ , τρεχ ,… …   Dictionary of Greek

  • θέμ' — θέμα , θέμα that which is placed neut nom/voc/acc sg θέμι , θέμις that which is laid down fem voc sg θέμι , θέμις that which is laid down fem voc sg θέμι , θέμις that which is laid down fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θεμάτοιν — θέμα that which is placed neut gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θεμάτων — θέμα that which is placed neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θέμασι — θέμα that which is placed neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θέμασιν — θέμα that which is placed neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θέματα — θέμα that which is placed neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θέματι — θέμα that which is placed neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θέματος — θέμα that which is placed neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”